13.6.08

G

gaja - gada
gajni - gani
gazeto - gazet
glaso - glas
granda - grana
grava - vika
gratuli - kongratuli
grupo - grup
gvidi - guidi

No comments: